Կրծքագեղձի ավշային համակարգը

Բացի արյունատար ու նյարդային համակարգից կրծքագեղձն ունի նաև ավշային համակարգ, որը մասնակցում է նյութափոխանակությանը, մաքրում է բջիջներն ու հյուսվածքները։ Այն բաղկացած է ավշատար ուղիներից, որոնցով հոսում է ավիշը (լիմֆան), ու ավշային հանգույցներից։

Լիմֆան անցնում է լիմֆատիկ ուղիներով, որոնք գործում են որպես ֆիլտր ու մաքրում են այն մանրէներից ու այլ մասնիկներից։

Ավշային համակարգը մասնակցում է կրծքագեղձի դիմադրողականությանն ու բիոլոգիական պաշտպանությանը։

Search

+